53. Zakaz marnotrawstwa

Podpisana kilka dni temu ustawa o niemarnowaniu żywności nakłada na duże sklepy obowiązek przekazywania niesprzedanych produktów organizacjom pozarządowym. Dotychczas w taki sposób postępowały niektóre sklepy, współpracujące zwykle z bankami żywności Czytaj dalej

Reklamy

52. Dla kogo zdrowa żywność?

Nierówności społeczne to także nierówności żywieniowe. Głód jest jednym z najważniejszych, ale bynajmniej nie jedynym zagrożeniem osób o niskim statusie społecznym. To także ogólny stan zdrowia i choroby dietozależne, w szczególności choroby układu krążenia i niektóre nowotwory, a także zagrożenie nadwagą i otyłością. Czytaj dalej

51. Tradycja śniadaniowej zupy

Dzisiejsi dietetycy przykładają szczególną wagę do śniadania, które warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu w ciagu dnia. Odpowiednio zbilansowany pierwszy posiłek to sprawniejszy umysł i ciało, energia i koncentracja. Tymczasem we współczesnym jedzeniowym rytmie dnia, poranny posiłek schodzi na dalszy plan, przyćmiewany przez główny posiłek (po)południowy oraz przez zdobywający sobie coraz silniejszą pozycję posiłek wieczorny. Czytaj dalej

50. Tropienie zmian żywieniowych

Z racji intensyfikacji prac naukowych i pozanaukowych blog przygasł, ale tylko chwilowo. Dziś na rozgrzewkę fiszka z historycznych i etnograficznych badań nad pożywieniem. Czytanie starych książek służy lepszemu zrozumieniu tradycji naszej kuchni, zidentyfikowaniu kultury, z której wyrośliśmy i która wciąż naznacza nasze preferencje i rytmy żywieniowe. Lubimy myśleć o dawnej kuchni przez pryzmat kuchni dworskiej i ziemiańskiej, nierzadko przycinając studia historyczne do wyidealizowanego obrazu przeszłości. Tymczasem społeczeństwa środkowo-wschodniej Europy to społeczeństwa do całkiem niedawna wiejskie, i to w kuchni chłopskiej lepiej odnajdujemy swoją kulinarną przeszłość. Czytaj dalej

49. Badanie obaw żywieniowych

Jeszcze do końca tygodnia (do 26. października) można aplikować na stanowisko badaczki/badacza w nowym projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Socjologii UJ. Celem projektu będzie zbadanie związków między współczesnymi niepokojami żywieniowymi a oddolnym rozwijaniem alternatywnych praktyk pozyskiwania jedzenia: nieformalnych sieci wymian, tworzeniu nowych kanałów dystrybucji i odświeżaniu starych, tworzeniu kulturowych skryptów omijania, unikania, zastępowania. Projekt realizowany jest dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji o kryteriach aplikacji znaleźć można w ogłoszeniu.

Zapraszam!

 

48. Szpitalne menu

Po niedawnym raporcie Najwyższej Izby Kontroli znów powrócił temat żywienia w szpitalach. Ze względu na brak regulacji i niedomykanie się szpitalnych budżetów, pacjenci większości szpitali skazani są niskiej jakości dietę. Z raportu wynika, że przeciętny koszt składników całodziennego wyżywienia wynosi od 3,70 (!)  do 8,46 zł. Przygotowane przez kuchnię szpitalną lub zewnętrznego dostawcę posiłki nie spełniają wymogów dietetycznych, ich składniki są niskiej jakości, zbyt często na talerzach pojawiają się substytuty prawdziwego jedzenia: wyroby wędliniarskie o niskiej zawartości mięsa, mięso oddzielane mechanicznie, wyroby seropodobne. Warzywa i owoce (będące podstawą aktualnych piramid żywieniowych) serwowane są oszczędnie, raczej jako symboliczny plasterek ogórka na skraju talerza lub natka pietruszki w mączno-ziemniaczanej zupie. Zbyt mało składników odżywczych, sporo soli i cukru, szaro-bure papki. Kto był w szpitalu ten wie. Czytaj dalej

47. Ile pestycydów w żywności?

Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport o zawartości resztek pestycydów w produktach żywnościowych dostępnych Europie.

Niecałe 4% z niemal 90 tysięcy próbek przekraczało dozwolone limity pestycydów. W połowie zbadanej żywności pestycydów nie wykryto w ogóle. W żywności ekologicznej (organic products) od pestycydów wolne jest ponad 80% produktów. Czytaj dalej

46. Kuchnia i medycyna

Medycyna stylu życia skupia się związku między zdrowiem a naszymi codziennymi nawykami, zwłaszcza dietą i aktywnością fizyczną. Tradycyjna profilaktyka odsuwała domowe praktyki swoich pacjentów poza obszar zainteresowania i ograniczała się do przekazywania zaleceń żywieniowych, rozdawania broszur, wieszania plakatów informacyjnych w poczekalniach i szpitalnych korytarzach. Dziś medycyna stylu życia traktuje sferę codziennych nawyków bardziej serio, zadając sobie pytanie o skuteczność różnych rodzajów interwencji w nasze codzienne nawyki.  Czytaj dalej

45. Jedz to!

Książka „Eat this! How Fast-Food Marketing Gets You to Buy Junk (and how to fight back)” jest podręcznikiem i przewodnikiem w najlepszym sensie tego słowa. Edukuje dzieci i dorosłych. Powstrzymując się od nachalnego moralizatorstwa i bezproduktywnego lamentu, pokazuje, jak wygląda nasze codzienne środowisko żywieniowe. Czytaj dalej

44. Zdrowej młodzieży chowanie

Raport Reducing childhood obesity in Poland by effective policies przygotowany dla WHO w 2017 to zestawienie obszarów działań ograniczających dziecięcą otyłość w Polsce. W raporcie wskazano siedem takich głównych obszarów: 1. spożycie zdrowej żywności; 2. aktywność fizyczna; 3. opieka prenatalna; 4. żywienie we wczesnym dzieciństwie; 5. wiek szkolny; 6. kontrola wagi; 7. monitoring i ewaluacja. Dla każdego z nich zaproponowano działania łagodne (Step 1) i bardziej radykalne (Step 2), które mogą ograniczyć wzrost odsetka dzieci otyłych i z nadwagą. Propozycje te oparte są na wynikach dotychczasowych badań i ewaluacji, a także na konsultacjach z decydentami poszczególnych obszarów. W raporcie znajdują się też zwięzłe odniesienia do analogicznych polityk w innych krajach oraz charakterystyki kontekstu polskiego. Czytaj dalej